• ul.Rzemieślnicza 38
    41-400 Mysłowice
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

Zapraszamy na IX Kongres Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym ICE Kraków