• ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice, Poland
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

System kontrolno-pomiarowy/Skaner 3D – Opis produktu

Firma Delta Automation Sp. z o.o. wspólnie z firmą Evatronix SA. opracowała system kontrolno pomiarowy, oparty o skaner 3D. System ten może być wykorzystywany w trzech opcjach pracy jako :

Wykorzystywanie do dalszego prototypownia

Robot przemysłowy jako ramię, które skanuje różnego rodzaju obiekty. Efektem jest model 3D, który możemy wykorzystać do dalszego prototypownia.

Określenie dokładności i jakość procesów technologicznych

Robot przemysłowy jako narzędzie działające w procesie technologicznym lub poza nim (odrębne stanowisko), odpowiedzialnym za kontrolę jakościową. System ten może określić następujące parametry : dokładność wykonania elementu, wykryć obecność lub brak pod-komponentu, określić dokładność i jakość procesów technologicznych tj. kleje, zgrzeiny, spawy, itp.

Określenie dokładności pozycjonowania elementu

Robot przemysłowy jako narzędzie służące do odczytu pozycji elementu podlegającemu procesom technologicznym. Robot taki potrafi określić dokładność pozycjonowania elementu w uchwycie i dzięki odpowiednim obliczeniom, wprowadzić korekty pozycji do robota lub robotów działających w tym obszarze.

Dodatkowe informacje:

Jest to na tyle elastyczne rozwiązanie, że może zostać wykorzystane we wszystkich opcjach jednocześnie.
Aplikacja ta dostępna jest na roboty przemysłowe wiodących producentów robotów, tj. KUKA, ABB, Fanuc, Yaskawa

Wyslij zapytanie.

Użyj formularza i usyskaj więcej informacji na temat naszego produktu.