• ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice, Poland
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

X10 (Zoe), X98 (Clio), XNA (Micra) – Nowy Projekt dla Comau – końcowy klient: Renault