• ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice, Poland
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

Rozpoczynamy nowy projekt – MAN, Samarkand, Uzbekistan (Klient FFT)