• ul. Porcelanowa 60, 40-246 Katowice, Poland
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

Podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy Delta Automation Sp. z o.o. a Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.