• ul.Rzemieślnicza 38
    41-400 Mysłowice
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

Nowy XC90 i nowy S90 – Projekt dla Volvo. Klient Comau