• ul.Rzemieślnicza 38
    41-400 Mysłowice
  • Biuro / Office / Büro
    +48 570 543 567

Integracja linii produkcyjnej dla nowego BMW G30 i Toyoty Supra